Obiady w roku szkolnym 2022/23
2022-09-02
Harmonogram pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze na rok 2022/2023
2022-09-10
Pokaż wszystkie

Harmonogram zebrań z rodzicami na rok szkolny 2022/2023

Ogólne zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godzinie 16:30.

7 września 2022 – godzina 16:30 – klasy 1-3
8 września – godzina 16:30 – klasy 4-8

Organizacyjne spotkanie z rodzicami uczniów
– podstawowe dokumenty szkolne
– organizacja roku szkolnego
– wybór trójek klasowych
– RODO

25 października 2022 – klasy 1 – 3
26 października – klasy 4 – 8
Spotkania z rodzicami uczniów klas 1 ? 8

6 grudnia 2022 – klasy 1 – 3
7 grudnia 2022 – klasy 4 – 8

Spotkania z rodzicami uczniów klas 1 – 8
– podanie propozycji ocen klasyfikacyjnych śródrocznych.

24 stycznia 2023 – klasy 1 – 3
25 stycznia – klasy 4 – 8

Spotkania z rodzicami uczniów klas 1 – 8
– informacja o wynikach klasyfikacji, podsumowanie pracy wychowawczej w I półroczu.

14 marca 2023 – klasy 1 – 3
15 marca – klasy 4 – 8
Spotkania z rodzicami uczniów klas 1 – 8.

16 maja 2023 – klasy 1 – 3
17 maja – klasy 4 – 8

Spotkania z rodzicami uczniów klas 1 – 8
– przekazanie informacji o procedurach obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty,
– podanie propozycji ocen klasyfikacyjnych rocznych.
– przypomnienie zasad klasyfikacji i promocji zawartych w Statucie Szkoły,
– podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz współpracy z rodzicami.

Pliki do pobrania: