Ryszard Peryt – Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra

 

 

Na sesji Rady Miasta Zielona Góra w dniu 29 października 2019, została podjęta uchwała w sprawie nadania imienia Ryszarda Peryta Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.

Ryszard Peryt
1947-2019

W 1970r. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na wydziale aktorskim; w 1979 r. obronił dyplom na wydziale reżyserii.
W 1970 r. był współtwórcą Puławskiego Studia Teatralnego, a następnie jego warszawskiej kontynuacji – Studia Teatralnego Stołecznej Estrady (1973-1976).

Był aktorem Teatru Współczesnego (1976-1979), a za dyrekcji Adama Hanuszkiewicza pracował jako reżyser w Teatrze Narodowym. Na scenie operowej debiutował w 1977 roku, przygotowując – na inaugurację działalności Teatru Muzycznego w Słupsku – pierwsze w swoim dorobku inscenizacje oper Mozarta – „Dyrektora teatru” oraz „Bastie na i Bastienne”.
Od stanu wojennego reżyserował tylko w teatrach operowych (Teatr Wielki w Poznaniu, Teatru Wielkiego w Łodzi).

W 1996 r. został powołany przez Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka na Dyrektora Artystycznego Opery Narodowej – Teatru Wielkiego w Warszawie.
Rok później złożył dymisję.
Pracował również w Warszawskiej Operze Kameralnej (1986-2004, za czasów dyrekcji Stefana Sutkowskiego.

Zrealizował wiele przedstawień oper barokowych, klasycznych i współczesnych.
Jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie opery Mozarta oraz wszystkie dzieła sceniczne Claudio Monteverdiego.

Wielokrotnie reżyserował je również za granicą – w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Szwecji, Danii, Norwegii, Egipcie, Turcji, Libanie, Japonii i Emiratach Arabskich.

W 2009 r. założył Instytut Opery oparty na współpracy trzech uczelni artystycznych Warszawy: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Teatralnej.
Od 2017 r. związany był z Polską Operą Królewską, z którą wystąpił w Zielonej Górze.

Artysta nigdy nie zapominał o rodzinnym mieście, które przyznało mu tytuł Honorowego Obywatela Zielonej Góry w 2014 r.
Był również laureatem Nagrody Kulturalnej Miasta za rok 2018.
Zmarł 23 stycznia 2019 w Warszawie.

 

14 – 15 stycznia 2020

Podczas obchodów jubileuszu 60-lecia szkoły w Urzędzie Marszałkowskim szkoła otrzymała nowy sztandar.

Obchody jubileuszu 60 -lecia połączone z wręczeniem szkole nowego sztandaru, uświetniła swoją obecnością pani dr Iwona Peryt – Gierasimczuk – siostra prof. Ryszarda Peryta – patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze, na zdjęciu z dyrektor szkoły, panią Bogumiłą Moskaluk.