Historia Szkoły Podstawowej nr 6

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze ma bogatą, ponad 60-letnią historię. To lata pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i rodziców.
Sześćdziesiąt lat tradycji, mnóstwo ważnych dat, ciekawe wydarzenia i trzy lokalizacje.

Kalendarium – czyli trochę ważnych dat:

 • 1959 – Powstaje Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze z siedzibą przy ulicy Licealnej 9;
 • w 1968 roku powstaje hymn Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze

Na szafirowej tarczy
nasza szóstka srebrem lśni.
Ten mały znak wystarczy
byśmy z dumą naprzód szli.
A gdy nas ktoś zapyta
jaki okrzyk chcemy wznieść.
Każdy z nas zawoła
niech nam żyje szkoła.
Nasza szkoła numer sześć!

Słowa i muzyka Eugeniusz Piórek

 • Grono nauczycielskie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1959/1960

Rok 1962 – pierwsze grono pedagogiczne szkoły Pierwszy rząd ( od lewej) Zbigniew Kryda, Krystyna Sochaczewska, Leokadia Jurak – Brychcy, Ryszard Stankiewicz – kierownik szkoły, Janina Kopeć, Eugenia Achramiej, Zenon Rusiński ( wizytator) II rząd ( od lewej) Eugeniusz Piórek – przewodniczący komitetu Rodzicielskiego, autor hymnu szkoły, Janina Cisek-Piątkowska, Aleksandra Biernacka, Anna Mosulska, Zofia Stacherczak-Łysak, Anna Urbańska, Teresa Mataczyńska, Zbigniew Stapiński. W trzecim rzędzie (od lewej): Stefan Dąbrowski, Helena Tomczyk, Barbara Witkowska, p. Michałowski z-ca przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, Agata Mikuta, Teresa Rembas i Roman Nożewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Stankiewicz – kierownik szkoły, Eugeniusz Biernacki – kierownik pedagogiczny, Janina Kopeć – wychowawca klasy I, Teresa Rembas – wychowawca klasy I, Agata Mikuta – język polski, wychowawca klasy I, Helena Tomczyk – wychowawca klasy II, Ewa Miczka – wychowawca klasy II, Zofia Stacherczak – wychowawca klasy II, Zofia Lasota – wychowawca klasy III, Zenobia Małaczyńska – śpiew, wychowawca klasy II, Danuta Piechota – wychowawca klasy III, Barbara Witkowska – wychowawca klasy III, Eugenia Achramiej – matematyka, wychowawca klasy IV, Anna Sosulska – wychowawca klasy IV, Krystyna Sochaczewska – rysunek, wychowawca klasy IV, Anna Koperwas – wychowawca klasy IV, Anna Urbańska – język rosyjski, wychowawca klasy V, Genowefa Niżałowska – język polski, wychowawca klasy V, Pani Rybczyńska – w-f, wychowawca klasy V, Roman Nożewski – biologia, w-f, Krystyna Garncarek – geografia, wychowawca klasy VI, Zenon Rusiński – fizyka, wychowawca klasy VI (na podstawie kroniki szkoły z lat 60 – tych.)

Nauczycielami „szóstki” byli wspaniali pedagodzy, zawsze dobrze wspominani przez swoich uczniów:
dyrektor Nina Gabis, dyrektor Franciszek Żarkowski, dyrektor Bogumiła Moskaluk, Genowefa Sobotkiewicz, Danuta Schab, Maria Kowalik, Kazimiera Świrska, Urszula Leciej, Elżbieta Czerniak, Halina Palacz, Teresa Szyszka, Zofia Nodzyńska, Jadwiga Chmielewska, Józefa Wolak, Krystyna Dominiczak, Wanda Chojnacka, Maria Baut i wielu wielu innych.

zdjęcie z domowego archiwum Arlety Kuśnierz – klasa VI b z wychowawczynią panią Danutą Schab wykonane 21 czerwca 1982r.

Rok 1985 – klasa VIIIa z wychowawczynią panią Urszulą Leciej oraz uczniowie: Dorota Pantke, Liliana Grzebyta, Urszula Błoch, Paweł Czerwiński, Mirosław Więcławski, ucz. Kieliszewski, Janusz Zagubień, Roman Biadalski, Sebastian Sosnowski, Mirosław Didłuch, Małgorzata Bogacz, Paweł Król, Iwona Romejko, Ewa Jaromin, Aniela Janik, Arleta Pietrzak.

Rok 1988 – klasa VIII a z wychowawczynią, panią Małgorzatą Rak uczniowie: Lidia Adamcio, Wioletta Berczyk, Adam Dera, Tomasz Gusta, Ewa Kaczmarek, Małgorzata Kieliszewska, Tomasz Konieczny, Marek Konieczny, Jan Król, Angelika Łukaszewicz, Olga Matysiak, Iwona Marczuk, Marek Merda, Renata Miłek, Elżbieta Muniak, Krzysztof Olichwer, Robert Olszewski, Andrzej Radka, Marek Skrzydlewski, Jolanta Stankiewicz, Anna Staszak, Urszula Turemska, Małgorzata Wojtczak, Marlena Zemborska, Tomasz Zupnik

zdjęcie z wychowawczynią Bogumiłą Moskaluk – rok 1990 – z domowego archiwum Damiana Muńko

Rok szkolny 1993/1994 – zdjęcie klasy II b z wychowawczynią panią Alicją Zduń oraz uczniowie: Artur Adamski, Wioletta Bartoszek,Tomasz Kalitowski, Piotr Minkina, Martyna Moskaluk, Krystian Nowaczyński, Kamila Pawlak, Ireneusz Pasik, Magda Radzik, Kinga Rybarczyk, Michał Smerda, Marta Sołtysiak, Karolina Styczyńska, Marcin Szniter, Damian Szukała, Damian Tołoczko, Łukasz Żmudziński.

Rok szkolny 1999/2000 – zdjęcie klasy 1a z wychowawczynią – panią Renatą Archaniołowicz

Rok szkolny 2004/2005 – klasa VIa – zdjęcie z wychowawczynią – panią Julittą Jusianiec. Jedno z ostatnich zdjęć klasowych w naszej pierwszej siedzibie – przy ulicy Licealnej 9.

więcej klasowych zdjęć z ulicy Licealnej: https://tiny.pl/wjn7l

 • Od lutego 2005 do 31 sierpnia 2017r. szkoła ma siedzibę przy ul. Moniuszki 19;

 

19 lutego 2005 – miejska inauguracja pracy „szóstki” w drugiej siedzibie przy ulicy Moniuszki 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października 2009r. – nauczyciele związani z naszą szkołą przybyli, aby uświetnić swoją obecnością obchody jubileuszu 50 – lecia szkoły. Od lewej stoją: Renata Ferenc, Irena Grad, Stefania Bilińska, Aneta Adamczewska, Urszula Walczak, Krystyna Dominiczak, Halina Palacz, Maria Kowalska, Danuta Schab, Leokadia Jurak-Brychcy, Danuta Stefanowska, Bogumiła Moskaluk, ks. Krzysztof Burzyński, Małgorzata Rak, Wanda Chojnacka.

24 czerwca 2016 – klasa 6a żegna się ze szkołą.

1 września 2016 – klasa 1a z wychowawcą, panem Krystianem Pawelcem.

1 września 2016 – klasa 5a z wychowawczynią panią Danutą Walicht – Wiśniewską.

 • od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze działa pod nowym adresem – ul. św. Kingi 1, dotychczas mieściło się tu Gimnazjum nr 3.

Dnia 4 września 2017 w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

4 września 2017 w nowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

Rok szkolny 2019/2020 – uroczyste pasowanie uczniów klas 1a i 1b.

 • 29 października 2019 – na sesji Rady Miasta Zielona Góra została podjęta uchwała w sprawie nadania imienia Ryszarda Peryta Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.
 • 14 – 15 stycznia 2020 – uroczystości jubileuszowe 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.

Obchody jubileuszu 60-lecia szkoły w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej – poświęcenie nowego sztandaru.

Obchody jubileuszu 60-lecia szkoły w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej – poświęcenie nowego sztandaru.

Obchody jubileuszu 60-lecia szkoły w Urzędzie Marszałkowskim połączone z wręczeniem szkole nowego sztandaru.

Obchody jubileuszu 60-lecia szkoły w Urzędzie Marszałkowskim połączone z wręczeniem szkole nowego sztandaru – ślubowanie na sztandar szkoły.

Uroczystość jubileuszu 60 -lecia uświetniła swoją obecnością pani dr Iwona Peryt – Gierasimczuk – siostra prof. Ryszarda Peryta – patrona Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze, na zdjęciu z dyrektor szkoły, panią Bogumiłą Moskaluk.

 • 1 września 2022 – Szkoła Podstawowa numer 6 i Miejskie Przedszkole nr 1 zostały połączone i tworzą Zespół Edukacyjny nr 11.

24 listopada 2022 – Zespół Edukacyjny nr 11 – inauguracja połączenia Szkoły Podstawowej nr 6 z Miejskim Przedszkolem nr 1 z udziałem władz miasta, pani Wiolety Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, władz oświatowych , wykonawcy modernizacji budynku oraz proboszcza konkatedry pw. św. Jadwigi Śląskiej.

24 listopada 2022 – Zespół Edukacyjny nr 11 – inauguracja połączenia Szkoły Podstawowej nr 6 z Miejskim Przedszkolem nr 1 z udziałem władz miasta, pani Wiolety Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, władz oświatowych i wykonawcy modernizacji budynku. Prezentacja artystyczna dla naszych gości w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1.

 • Ważne osoby w życiu szkoły:

 • 1959 – 1971 – kierownikiem szkoły jest Ryszard Stankiewicz
 • 1971 – 2021 funkcję dyrektora szkoły pełnili:
 • Nina Gabis, Edward Plichta, zastępca Marek Siedlecki;
 • Włodzimierz Włodarczyk, zastępca Jadwiga Chmielewska;
 • Franciszek Żarkowski, zastępca Jadwiga Chmielewska;
 • Iwona Kuczer, zastępca Halina Turkowska;
 • Dariusz Stankiewicz, zastępca Ewa Szubart, Bogumiła Moskaluk;
 • 1998 – 2003 Maria Lange, zastępca Bogumiła Moskaluk, Gabriela Bondia;
 • 2003 – 2009 Gabriela Bondia, zastępca Urszula Walczak;
 • 2009 – 2021 Bogumiła Moskaluk, zastępca Urszula Walczak i Halina Kawiak.
 • 1 września 2021 stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze obejmuje Krystian Pawelec, zastępca Halina Kawiak.
 • 1 września 2022 Krystian Pawelec zostaje dyrektorem Zespołu Edukacyjnego nr 11, zastępca Halina Kawiak, do 13.01.2024 zastępcą jest śp. Dorota Bogdanowicz.