Nabór na rok szkolny 2023/2024


UWAGA RODZICE!

21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00, zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte!
Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do danej szkoły podstawowej od 1 września 2023 roku jest potwierdzenie woli przyjęcia, w terminie od dnia 21 kwietnia 2023 roku od godz. 12.00, do dnia 26 kwietnia 2023 roku.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie
jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole podstawowej od 1 września 2023 roku.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 można dokonać na dwa sposoby:
elektronicznie logując się do systemu Nabór 2023 www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa i postępując zgodnie z instrukcją potwierdzania woli znajdującą się w dokumentach;
osobiście, składając potwierdzenie woli przyjęcia w szkole podstawowej.
Potwierdzenie woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice, którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem jego zamieszkania.
Rodzice dzieci, którzy złożyli w danej tylko zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej, nie składają woli przyjęcia.

 

Przypominamy, że 13 marca 2023 rozpoczyna się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznegohttp://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8556/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych___na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

Na stronie Urzędu Miasta znajdą Państwo wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Instrukcje dla rodziców o sposobie wypełniania zgłoszenia/wniosku w załączniku.

Szanowni Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

Szanowni Rodzice,
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

W związku ze zbliżającym się procesem rekrutacji uczniów do szkól podstawowych, informujemy rodziców/opiekunów prawnych, że Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby naboru w szkole (dokument w załączeniu).

 

Pliki do pobrania: