Nabór na rok szkolny 2024/2025


 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

 

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH !!!

Nabór do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 roku.

Na złożenie zgłoszeń – do szkoły podstawowej obwodowej oraz wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra – (dotyczy kandydatów wybierających szkoły podstawowe poza obwodem) macie Państwo czas od 8 kwietnia do 19 kwietnia 2024 roku.
Szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych oraz ogłoszenia wyników naboru znajdą Państwo w załącznikach.
Proszę, by zapoznali się Państwo z zasadami rekrutacji do szkół podstawowych opisanymi w Informatorze dla rodziców.
System NABORU 2024, umożliwi Państwu, złożenie zgłoszenia oraz wniosku wraz z załącznikami „bez wychodzenia z domu”. Informacje jak wysłać wniosek i załączniki w formie elektronicznej, znajdą Państwo w instrukcji przesyłania dokumentów (załączniki), a także dostępnej na stronach w systemie Nabór 2024.

Rodzice kandydatów do klas pierwszych, którzy nie będą mieli możliwości złożenia dokumentów w formie elektronicznej, a tylko w formie papierowej, składają je w następujący sposób:
– w szkole podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata-szkoła podstawowa obwodowa – zanosimy tylko wypełnione, podpisane zgłoszenie (wzór poniżej),
– w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania kandydata (szkoła podstawowa poza obwodem)-zanosimy wypełniony podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkół podstawowych/zespołów, w których funkcjonują te szkoły. Wniosek wraz z dokumentami zanosimy tylko do szkoły podstawowej, wybranej we wniosku jako pierwsza preferencja. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

W momencie uruchomienia naboru do szkół podstawowych otrzymacie Państwo także: wzór zgłoszenia, wniosku, oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, instrukcję elektronicznego wysyłania dokumentów składanych w systemie Nabór.
By łatwiej było Państwu odszukać szkołę podstawową obwodową, w granicach której zamieszkuje Państwa dziecko, proszę zapoznać się z poniższą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra – (treść poniższej uchwały w załącznikach i w systemie Nabór 2024).

UCHWAŁA NR LXXXV.1245.2024 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2024 roku.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie Państwo mogli poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych https://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8897/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych_na_rok_szkolny_2024_2025/

System rekrutacji pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, przesłać je do szkoły podstawowej, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji w zależności od sposobu złożenia dokumentów w szkole podstawowej oraz złożyć oświadczenie woli przyjęcia do danej szkoły.

Pliki do pobrania: