Wykaz podręczników które obowiązują w Szkole Podstawowej nr 6
w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasa I

Klasa I

(rodzice zakupują tylko podręcznik do religii)

Edukacja wczesnoszkolna
„Ale to ciekawe” klasa 1, Okuniewska J., Piłat S., Skrzypiec B., Wydawnictwo MAC Edukacja – pakiet dotowany

Język angielski
„New English Adventure 1” T. Lochowski, C. Bruni, R. Raczyńska Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Pearson

Religia
„Poznaję Boży świat” Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność.

Klasa II

Klasa II

(rodzice zakupują tylko podręcznik do religii)

Edukacja wczesnoszkolna
„Gra w kolory” klasa 2 , K. Grodzka, B. Mazur, A. Parzęcka, B. Sokołowska, E. Wierzchowska, K. Zagórska, Wydawnictwo MAC Edukacja – pakiet dotowany

Język angielski
„New English Adventure 2” T. Lochowski, C. Bruni, R. Raczyńska Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Pearson

Religia
„Odkrywam Królestwo Boże” Podręcznik do religii dla klasy II.
ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność

Klasa III

Klasa III – nowe podręczniki

(rodzice zakupują tylko podręcznik do religii)

Edukacja wczesnoszkolna
„Gra w kolory” klasa 3 , K. Grodzka, B. Mazur, A. Parzęcka, B. Sokołowska, E. Wierzchowska, K. Zagórska, Wydawnictwo MAC Edukacja – pakiet dotowany

Język angielski
„New English Adventure 3” T. Lochowski, C. Bruni, Podręcznik + zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Pearson

Religia
„Poznaję Jezusa”-podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III. E. Kondrak, wydawnictwo Jedność

Klasa IV

Klasa IV

(rodzice zakupują tylko podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii)

Język polski
„Zamieńmy słowo 4”, Bartol I. Biskupska Duda M. Michalak J. Podręcznik Wydawnictwo WSiP 2023

Język angielski
„English Class A1”, S. Zerwas, C. Bright, A. Tkacz, Podręcznik Wydawnictwo Pearson Nowa edycja 2020-2022

Historia
„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, wydawnictwo Nowa Era

Matematyka
„Matematyka z plusem 4” Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P., wydawnictwo GWO

Przyroda
„Poznajemy przyrodę” Klasa 4, K. Przybysz. A. Romańska, J. Gadomska podręcznik . wydawnictwo WSiP

Muzyka
„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej,
M. Gromek, G. Kilbach, wydawnictwo Nowa Era

Plastyka
„Plastyka” -podręcznik klasa 4. M. Kwiecień, W Sygut, wydawnictwo MAC Edukacja

Technika
Jak to działa? -podręcznik klasa 4. Lech Łabecki, Marta Łabecka.
wydawnictwo Nowa Era

Informatyka
Informatyka. Podręcznik klasa IV, Pańczyk J.
Wydawnictwo Mac Edukacja

Religia
„Odkrywam życie z Jezusem” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Klasa V

Klasa V 

(rodzice zakupują tylko podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii)

Język polski
„Nowe słowa na start! 5” Podręcznik , Derkiewicz M., Klimowicz A.
wydawnictwo Nowa Era

Język angielski
„English Class. Poziom A1+ ” J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz, wydawnictwo PEARSON

Historia
„Wczoraj i dziś. Klasa 5” Podręcznik do historii . Wojciechowski G. wyd. Nowa Era

Matematyka
„Matematyka wokół nas. Klasa 5”, H. Lewicka, M. Kowalczyk, podręcznik WSiP

Biologia
„Puls życia”. Podręcznik. M. Sęklos, J. Starorz, wydawnictwo Nowa Era

Muzyka
„Lekcja muzyki” M. Gromek, G. Kilbach Podręcznik, wydawnictwo Nowa Era

Plastyka
Plastyka – podręcznik kl. 5, M. Kwiecień, W Sygut, wydawnictwo MAC Edukacja

Geografia
„Planeta Nowa” klasa 5, Podręcznik, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, wydawnictwo Nowa Era

Informatyka
„Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 5, G. Koba, wydawnictwo MIGRA

Technika
„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej, L. Łabecki,
M. Łabecka, wydawnictwo Nowa Era

Religia
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej,
ks. K. Mielnicki,E. Kondrak, E. Parszewska, wydawnictwo Jedność plus ćwiczenia

Klasa VI

Klasa VI 

(rodzice zakupują tylko podręcznik do religii)

Język polski
„Nowe słowa na start! 6” Podręcznik, Derkiewicz M., Klimowicz A. wydawnictwo Nowa Era

Język angielski
„English Class. Poziom A2” S, Zervas, C. Bright, A. Tkacz J. Wydawnictwo Pearson

Historia
„Wczoraj i dziś. Klasa 6” Podręcznik do historii Olszewska B., Surdyk-Fertsch W., Wojciechowski G. wyd. Nowa Era

Matematyka
„Matematyka wokół nas. Klasa 6”. podręcznik H. Lewicka, M. Kowalczyk; WSiP

Biologia
Podręcznik Puls życia dla klasy 6, Stawarz J. wyd. Nowa Era

Geografia
„Planeta Nowa” Klasa 6. Podręcznik. Rachwał T. Malarz R., Szczypiński, wyd. Nowa Era

Informatyka
„Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 6
G. Koba; wydawnictwo Migra

Technika
„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej, L. Łabecki,
M. Łabecka, wydawnictwo Nowa Era

Muzyka
„Lekcja muzyki”- Podręcznik klasa 6.
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach; wydawnictwo Nowa Era

Plastyka
Plastyka – podręcznik kl. 6, M. Kwiecień, W Sygut, wydawnictwo MAC Edukacja

Religia
„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność

Klasa VII

Klasa VII 

(rodzice zakupują tylko podręcznik do religii)

Język polski
„Zamieńmy słowo 7”, Bartol I. Biskupska Duda M. Michalak J. Podręcznik
Wydawnictwo WSiP 2023

Język angielski
„English Class A2+” Podręcznik B. Hastings, S. McKinley, A. Tkacz, wydawnictwo Pearson

Język niemiecki
„Das ist Deutsch!” Kompakt. Klasa 7. Podręcznik J. Kamińska, wydawnictwo Nowa Era

Historia
„Wczoraj i dziś” Klasa 7. Podręcznik do historii. Roszak S., Łaszkiewicz; wydawnictwo Nowa Era.

Matematyka
„Matematyka wokół nas” Klasa 7. A. Drążek, E. Duvnjak, i in., wydawnictwo WSiP.

Biologia
„Biologia bez tajemnic”” Podręcznik do klasy 7. Idziak J., Narewska-Prella K. wydawnictwo WSiP 2023

Geografia
„Geografia 7. Podręcznik . Figa M., Marszał D., Mędrzycki Ł., Pruszko G.,wydawnictwo MAC

Chemia
„Chemia Nowej Ery” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej,
J. Kulawiak, T. Kulawiak, M. Litwin, wydawnictwo Nowa Era

Fizyka
„Świat Fizyki 7”, B. Saganowska, M. Rozenbajger, R. Rozenbajger i in., wydawnictwo WSiP

Muzyka
„Lekcja muzyki” podręcznik dla klasy 7 M. Gromek, G. Kilbach Podręcznik, wyd. Nowa Era

Plastyka
„Plastyka” Podręcznik klasa 7. W Sygut, M. Kwiecień, wydawnictwo MAC Edukacja

Informatyka
Informatyka. Podręcznik klasa 7, Pańczyk J. Machnik T., Zieliński Z. Wydawnictwo Mac Edukacja

Religia
„Szczęśliwi, którzy czynią dobro” Podręcznik do religii dla klasy VII plus ćwiczenia
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,, wyd. Jedność

Klasa VIII

Klasa VIII

 (rodzice zakupują tylko podręcznik do religii)

Język polski
„Nowe słowa na start! 8” Podręcznik M. Chmielnik, J. Kościerzyńska, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, wydawnictwo Nowa Era

Język angielski
„Repetytorium ósmoklasisty”. Poziom A2+/B1, A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus, wydawnictwo PEARSON

Język niemiecki
„Das Ist Deutsch!” Kompakt 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej, J. Kamińska, wydawnictwo Nowa Era

Historia
„Wczoraj i dziś” Klasa 8. Podręcznik. R. Śniegocki, A. Zielińska, wydawnictwo Nowa Era

Matematyka
„Matematyka wokół nas” Klasa 8. Podręcznik A. Drążek, E. Kokierniak-Jurkiewicz, wydawnictwo WSiP

Biologia
„Puls życia” Podręcznik do klasy 8. J. Holeczek, Januszewska-Haniec, wydawnictwo Nowa Era

Geografia
„Planeta Nowa” Klasa 8. Podręcznik . T. Rachwał, D. Szczypiński, wydawnictwo Nowa Era

Chemia
„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wydawnictwo Nowa Era

Fizyka
Fizyka 8 – Świat fizyki. B. Saganowska, M. Rozenbasger, R. Rozenbasger, P. Szot-Godlewska, wydawnictwo WSiP

Informatyka
„Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8, G. Koba, wydawnictwo Migra

WOS
„Dziś i jutro”. J. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, wydawnictwo Nowa Era

EDB
„Edukacja dla bezpieczeństwa”, B. Breitkopf, D. Czyżow, wydawnictwo WSiP

Religia
„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy 8 ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, wyd. Jedność