Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
2022-08-29
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023
2022-09-01
Pokaż wszystkie

Nauczyciele Zespołu Edukacyjnego nr 11

Dyrektor – mgr Krystian Pawelec
Wicedyrektor – mgr Dorota Bogdanowicz
Wicedyrektor – mgr Halina Kawiak

edukacja przedszkolna:

mgr Edyta Bienert – Świątek
mgr inż. Adriana Boniakowska
mgr Dorota Bogdanowicz
mgr Teresa Kotowicz
mgr Alina Krysmalska
Kinga Łopatka
mgr Alicja Machowska
mgr Ilona Puchowicz
mgr Zuzanna Scheffler

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Weronika Antonik
mgr Renata Archaniołowicz
mgr Renata Ferenc
mgr Dominika Jackowska
mgr Alicja Kościesza
mgr Anna Kozińska
mgr Katarzyna Kuśpiś
mgr Alicja Zduń

Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII

język polski – mgr Renata Heppel – Kowalska, mgr Krzysztof Pietraszak,
mgr Marta Walczak-Goińska, mgr Alicja Kołaszewska
język angielski – mgr Danuta Walicht – Wiśniewska, mgr Anna Młynar,
mgr Edyta Kofnyt – Wielgus, mgr Mariusz Szymczak.
język niemiecki – mgr Dawid Korbanek
historia – mgr Julia Kmiecik, mgr Beata Węgłowska
wos – mgr Beata Węgłowska
matematyka – mgr Małgorzata Rak, mgr Katarzyna Danowska,
mgr Barbara Ekstert, mgr Katarzyna Kuspiś
geografia – mgr Julia Kmiecik
przyroda – mgr Julitta Jusianiec
biologia – mgr Katarzyna Danowska, mgr Marta Walczak-Goińska
chemia – mgr Katarzyna Danowska
fizyka – mgr Małgorzata Rak, mgr Barbara Ekstert
informatyka – mgr Sławomir Grusza
technika – mgr Sławomir Grusza
muzyka – mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
plastyka – mgr Renata Marek
wychowanie fizyczne – mgr Gabriela Bondia, mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Fudali-Polewska
religia – ks. Tomasz Janczewski, ks. Przemysław Janicki
biblioteka – mgr Aneta Adamczewska, mgr Danuta Dworakowska
świetlica – mgr Barbara Bartków, mgr Renata Marek, mgr Beata Urbaniak, mgr Anna Młynar
mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
pedagog – mgr Halina Kawiak, mgr Joanna Król
psycholog – mgr Jacek Kanclerz
wdż – mgr Beata Węgłowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – mgr Katarzyna Żabińska
zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – mgr Magdalena Tryba
zajęcia logopedyczne – mgr Katarzyna Żabińska, mgr Krystian Pawelec
edb – mgr Aneta Fudali-Polewska
doradztwo zawodowe – mgr Halina Kawiak

Wychowawcy klas I – VIII

klasa I a – mgr Alicja Kościesza
klasa I b – mgr Anna Kozińska
klasa I c – mgr Dominika Jackowska
klasa II a – mgr Weronika Antonik
klasa II b – mgr Renata Ferenc
klasa III a – mgr Renata Archaniołowicz
klasa III b – mgr Katarzyna Kuśpiś
klasa III c – mgr Alicja Zduń
klasa IV a – mgr Julia Kmiecik
klasa IV b – mgr Agnieszka Gładyszak
klasa IV c – mgr Barbara Bartków
klasa V a – mgr Gabriela Bondia
klasa Vb – mgr Dawid Korbanek
klasa VI a – mgr Katarzyna Danowska
klasa VI b – mgr Małgorzata Rak
klasa VII a – mgr Marta Walczak-Goińska,
klasa VIII a – mgr Beata Węgłowska
klasa VII Ib – mgr Aneta Fudali-Polewska