Życzenia świąteczne
2023-01-05
Przedszkolaki w filharmonii
2023-01-16
Pokaż wszystkie

OBIADY – ważne informacje

Szanowni Rodzice,
opłaty za posiłki uiszcza się tylko od 15-go do 20-go każdego miesiąca na konto szkoły:
nr konta 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993

W tytule przelewu wpisujemy: nazwisko, imię i klasę.
Po ukazaniu się wpłaty za dany miesiąc będą wydawane posiłki.

Brak terminowej wpłaty będzie skutkował nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia.
Pieniądze wpłacone po terminie ( czyli po 20-stym dniu każdego miesiąca)
będą zwracane na Państwa konto bankowe.

Odwołanie posiłku musi być zgłoszone do godz. 8:00 danego dnia:
Telefonicznie nr tel. 699 806 718, mailowo na adres ze11intendent@wp.pl lub na dzienniku do intendentki Pani Doroty Berbeka.
Kwotę należną do zwrotu zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.

Opłata za obiady za miesiąc LUTY 2023
wynosi 12 dni x 7,00 zł = 84,00 zł