Kalendarz wydarzeń szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
Terminy ferii i świąt

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia – 1 stycznia 2024
 • Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024
 • Egzamin ósmoklasisty – 14, 15, 16 maja 2024
 • Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024

WAŻNIEJSZE ŚWIĘTA:

 • Wszystkich Świętych – 1 XI 2023
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 XI 2023
 • Boże Narodzenie – 25-26 XII 2023
 • Święto Trzech Króli – 6 I 2024
 • Wielkanoc – 31 III – 1 IV 2024
 • Święto Pracy – 1 V 2024
 • Święto Konstytucji – 3 Maja 2024
 • Boże Ciało – 30 V 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 11 w Zielonej Górze ustala w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 31 października 2023r. (wtorek)
 • 29-30 kwietnia 2024 (poniedziałek – wtorek)
 •  2 maja 2024 (czwartek)
 • 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024 – egzamin ósmoklasisty
 • 31 maja 2024 (piątek).

W wyznaczonych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w formie zajęć świetlicowych.

 

Miesięcznie Lista
wrzesień 2022
październik 2022
grudzień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń
Więcej