Ważne terminy i komunikat ZUS

Kalendarz wydarzeń szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Terminy ferii i świąt

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022
 • Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023
 • Egzamin ósmoklasisty – 23, 24, 25 maja 2023
 • Zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2023

WAŻNIEJSZE ŚWIĘTA:

 • Wszystkich Świętych – 1 XI 2022
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 XI 2022
 • Boże Narodzenie – 25-26 XII 2022
 • Święto Trzech Króli – 6 I 2023
 • Wielkanoc – 9 IV – 10 IV 2023
 • Święto Pracy – 1 V 2023
 • Święto Konstytucji – 3 Maja 2023
 • Boże Ciało – 8 VI 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – wychowawczych w roku szkolnym 2022/23

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 11 w Zielonej Górze ustala w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 31 października 2022 (poniedziałek )
 • 2 maja 2023r. (wtorek)
 • 4 maja 2023 (czwartek)
 • 5 maja 2023 (piątek)
 • 23.05.2023, 24.05.2023, 25.05.2023 – egzamin ósmoklasisty
 • 9 czerwca 2023 (piątek).

W wyznaczonych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w formie zajęć świetlicowych.

KOMUNIKAT ZUS

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.
Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. Wyjątek stanowią dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Aplikację wystarczy ściągnąć na swój telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.
Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na naszej stronie Więcej o aplikacji mZUS .
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie ZUS:

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.
Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. Wyjątek stanowią dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Aplikację wystarczy ściągnąć na swój telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.
Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na naszej stronie Więcej o aplikacji mZUS .
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie ZUS.

Miesięcznie Lista
wrzesień 2022
październik 2022
grudzień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń
Więcej