Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2022-08-10
Uwaga! Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola i do klas pierwszych
2022-08-18
Pokaż wszystkie

Witamy Miejskie Przedszkole nr 1 przy ulicy św. Kingi 1

Serdecznie witamy nauczycieli, pracowników a przede wszystkim dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1.
Wyremontowane i pachnące świeżością sale czekają.