PIŻAMOWE PARTY
2023-01-27
Projekt „Na przerwie razem”
2023-02-10
Pokaż wszystkie

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania: