Standardy Ochrony Małoletnich


„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Zespole Edukacyjnym nr 11 w Zielonej Górze,
które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia).
Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

Pliki do pobrania: