Grupy przedszkolne

Grupa I – Myszki

Dzieci: 3-4 letnie
Wychowawca: mgr Edyta Bienert-Świątek, mgr Alicja Machowska
Pomoc: Ewa Zborowska

 Najmłodsza grupa w naszym przedszkolu.
Dzieci doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie.
Nasze „Myszki” uczestniczą codziennie w ciekawych zajęciach z zakresu edukacji
polonistycznej, matematycznej, muzycznej, fizycznej. Bawią się razem, uczą oraz rozwijają umiejętności związane z codziennym funkcjonowaniem, uczą się nowych wiadomości o rodzinie, kraju i świecie.
Sala zabaw jest dostosowana do wieku dzieci.
Dzieci uczą się języka angielskiego.


Grupa II – Pszczółki

Dzieci: 4-5  letnie
Wychowawca: mgr Kinga Łopatka, mgr Magdalena Białek
Pomoc: Anna Błoszyk

Sala zabaw jest dostosowana do wieku dzieci.
Podczas pobytu w przedszkolu „Pszczółki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być grzecznym przedszkolakiem i dobrym kolegą.
Dzieci uczą się wielu piosenek i wierszyków, biorą udział w zabawach dydaktycznych, ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych zarówno w sali jak i na powietrzu.
Uczą się języka angielskiego.
Mamy kąciki zabaw: plastyczny, kuchenny, lalek, samochodów, klocków i książki oraz szereg różnych zabawek, puzzli, gier, układanek.
Jesteśmy śmiali i odważni. 
Jesteśmy jedną wielką rodzinką!

Bez zabawy i spontanicznego działania nie da się wychować samodzielnego i aktywnego człowieka.
Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.


Grupa III -Biedroneczki

Dzieci: 6 letnie
Wychowawca: mgr inż. Adriana Boniakowska, mgr Katarzyna Jadziewicz
Pomoc: Emilia Budakowska

 
Grupa „Biedroneczki”, to starszaki – bardzo żywe, energiczne, ruchliwe i ciekawe świata przedszkolaki.
To najstarsza grupą w naszym przedszkolu.
W sali mamy różne kąciki zainteresowań, które rozwijają wyobraźnię i zdolności dzieci, min:
kącik plastyczny, książki, lalek, kuchenny, przyrodniczy i samochodowy.
Sala została urządzona z myślą o specyficznym trybie pracy „zerówki”, która przygotowuje dzieci do szkoły.
Dużą rolę zatem odgrywa w niej miejsce do pracy pisemnej i plastycznej – przy stołach.
Ale i tutaj nie zabraknie różnorodnych kolorowych zabawek.
Dzieci uczą się także języka angielskiego.

Praca w najstarszej grupie to przede wszystkim:

  • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania rodziców,
  • tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom podejmowanie aktywności twórczej i osiąganie dojrzałości szkolnej
  • kształtowanie u dzieci postawy kreatywności i otwartości wobec zadań i ludzi.

 

Zapraszamy do nas!