Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6


Dyrekcja:

Dyrektor – mgr Krystian Pawelec
Wicedyrektor – mgr Halina Kawiak
Wicedyrektor – mgr Dawid Korbanek

Edukacja przedszkolna:

mgr Magdalena Białek
mgr Edyta Bienert – Świątek
mgr inż. Adriana Boniakowska
mgr Teresa Kotowicz
mgr Katarzyna Jadziewicz
mgr Kinga Łopatka
mgr Alicja Machowska
mgr Ilona Puchowicz

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Weronika Antonik
mgr Anita Hołodowska
mgr Renata Ferenc
mgr Dominika Jackowska
mgr Alicja Kościesza
mgr Anna Kozińska
mgr Katarzyna Kuśpiś
mgr Kamilla Ziółkowska

Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII:


język polski – mgr Renata Heppel – Kowalska, mgr Anna Fornalewicz, mgr Marta Walczak-Goińska
język angielski – mgr Danuta Walicht – Wiśniewska, mgr Anna Młynar, mgr Marcin Szymczak.
język niemiecki – mgr Dawid Korbanek
historia – mgr Julia Kmiecik, mgr Beata Węgłowska
wos – mgr Beata Węgłowska
matematyka – mgr Małgorzata Rak, mgr Katarzyna Danowska, mgr Barbara Ekstert, mgr Katarzyna Kuspiś, mgr Tomasz Chmielarczyk
geografia – mgr Julia Kmiecik
przyroda – mgr Julitta Jusianiec
biologia – mgr Katarzyna Danowska, mgr Marta Walczak-Goińska
chemia – mgr Katarzyna Danowska
fizyka – mgr Małgorzata Rak, mgr Barbara Ekstert, mgr Jolanta Walczak
informatyka – mgr Sławomir Grusza
technika – mgr Sławomir Grusza
muzyka – mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
plastyka – mgr Renata Marek
wychowanie fizyczne – mgr Gabriela Bondia, mgr Agnieszka Gładyszak, mgr Aneta Fudali-Polewska, mgr Daria Szczepaniak
religia – ks. Tomasz Janczewski,  mgr Teresa Kotowicz, Anna Konwa
biblioteka – mgr Aneta Adamczewska, mgr Danuta Dworakowska
świetlica – mgr Barbara Bartków, mgr Renata Marek, mgr Beata Urbaniak, mgr Aneta Niedzielska, mgr Maciej Sławny
pedagog – mgr Halina Kawiak, mgr Joanna Król
psycholog – mgr Jacek Kanclerz
wdż – mgr Beata Węgłowska
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – mgr Katarzyna Żabińska
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – mgr Magdalena Kieler
zajęcia logopedyczne – mgr Katarzyna Żabińska
edb – mgr Aneta Fudali-Polewska
doradztwo zawodowe – mgr Katarzyna Żabińska

Wychowawcy klas I – VIII:

klasa I a – mgr Katarzyna Kuśpiś 
klasa I b – mgr Kamilla Ziółkowska
klasa I c – mgr Anita Hołodowska
klasa II a – mgr Alicja Kościesza
klasa II b – mgr Anna Kozińska
klasa II c– mgr Dominika Jackowska
klasa III a– mgr Weronika Antonik 
klasa III b – mgr Renata Ferenc
klasa IV a – mgr Aneta Fudali – Polewska
klasa IV b – mgr Beata Węgłowska
klasa IV c – mgr Aneta Niedzielska
klasa V a – mgr Julia Kmiecik
klasa V b – mgr Agnieszka Gładyszak
klasa V c – mgr Barbara Bartków
klasa VI a – mgr Renata Marek
klasa VI b – mgr Dawid Korbanek
klasa VII a – mgr Katarzyna Danowska
klasa VII b – mgr Małgorzata Rak
klasa VIII a – mgr Marta Walczak-Goińska