Akademia Rodzica


Akademia Rodzica, to kampania edukacyjna, skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
Chcemy wesprzeć rodziców w procesie wychowania i nauczania dzieci, wyposażyć w umiejętności i wiadomości potrzebne do wspierania dzieci w rozwoju.
W załącznikach przekazujemy rady mające na celu wzmacnianie kompetencji wychowawczych.

Pliki do pobrania: