Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ryszarda Peryta

Priorytety działalności szkoły

 • Efektywność kształcenia
 • Bezpieczeństwo
 • Szkoła w środowisku lokalnym

Gwarantuje dobry start

 • dysponuje osobnym piętrem dla najmłodszych;
 • doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi (nowoczesny sprzęt audiowizualny, projektory multimedialne,tablice interaktywne, bezpyłowe tablice); klasami dla najmłodszych z kącikami do zabaw i wypoczynku z bogatym zbiorem pomocy dydaktycznych;
 • świetlicą szkolną wyposażoną w zestawy zabawek i gier dydaktycznych.
 • nowoczesnymi pracowniami komputerowymi;
 • biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem;
 • salą gimnastyczną oraz boiskiem ze sztuczną nawierzchnią;
 • patio wewnątrz budynku. .
.


Dbamy, aby uczniowie mieli zapewniony wszechstronny rozwój:

 • sale lekcyjne są doskonale wyposażone,
 •  w szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne i reedukacyjne,
 • oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych; uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, między innymi, na kółkach: plastycznym, technicznym, informatycznym, ortograficznym; kulinarnym;
 • zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego, niemieckiego; teatrzyk "Baju Baj"; kółko wokalne; kółko dziennikarskie, wydajemy gazetkę szkolna "Głos Szóstki";
 • Szkolne Koło Sportowe;
 • Szkolne koło PCK;
 • wolontariat;
 • kółko szachowe;
 • szkoła tańca i dobrych manier;
 • uczniowie mogą korzystać z komputerów w pracowni komputerowej i w bibliotece,
 • dzieci mają zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz obiady w szkolnej stołówce.
 • świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30-17:00
 • obiekt jest monitorowany.

Zapewniamy:

 • doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju;
 • twórczych nauczycieli,
 • opiekę specjalistów: pedagoga szkolnego, pedagoga terapeuty, psychologa, logopedy, socjoterapeuty,oligofrenopedagogów.


 
Uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w różnych międzyszkolnych konkursach oraz w ogólnopolskim konkursie matematycznym MAT i OXFORD, Finaliści i laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty

Priorytety działalności szkoły


 • Efektywność kształcenia
 • Bezpieczeństwo
 • Szkoła w środowisku lokalnym