Informacje o obiadach i jadłospisy

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin płatności za obiady za miesiąc GRUDZIEŃ 2023r.
Opłaty za grudzień: 16 dni x 8 zł/obiad = 128 zł.
Nowe osoby, które chcą skorzystać z obiadów od następnego miesiąca, przed dokonaniem płatności powinny najpierw poinformować o tym Intendenta- wypełniając Deklarację korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej – Deklaracja dostępna na stronie szkoły https://ze11.pl/home/strona-glowna-szkoly/wazne-informacje/obiady/

Opłaty za posiłki uiszcza się na konto szkoły:
nr konta 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993 
W tytule przelewu wpisujemy: nazwisko, imię i klasę.
Po ukazaniu się wpłaty za dany miesiąc będą wydawane posiłki.

Brak terminowej wpłaty będzie skutkował nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia !!!

Pieniądze wpłacone po terminie ( czyli po 20-stym dniu każdego miesiąc)

będą zwracane na Państwa konto bankowe.

 

Odwołanie posiłku musi być zgłoszone do godz. 8:00 danego dnia: mailowo na adres http://ze11intendent@wp pl lub na dzienniku elektronicznym –  Pani Tswigun Natalia. 
Kwotę za odpisy zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.

W razie rezygnacji z obiadów proszę o wypełnienie oświadczenia (oświadczenie rezygnacji z obiadów- załącznik) i przesłanie na maila: ze11intendent@wp.pl lub przekazanie osobiście do intendentki

Kontakt telefoniczny do pani intendentki 684134318.

 

Aktualny jadłospis – informacja w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania: