Informacje o obiadach i jadłospisy

Szanowni Rodzice,

Opłata za obiady za miesiąc CZERWIEC 2023 wynosi 14 dni x 7,00 zł = 98,00 zł

 

Opłaty za posiłki uiszcza się tylko od 15-go do 20-go każdego miesiąca na konto szkoły:

Nr konta 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993 

W tytule przelewu wpisujemy: nazwisko, imię i klasę

Po ukazaniu się wpłaty za dany miesiąc będą wydawane posiłki.

 

Brak terminowej wpłaty będzie skutkował

nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia !!!!!.

Pieniądze wpłacone po terminie ( czyli po 20-stym dniu każdego miesiąc)

będą zwracane na Państwa konto bankowe.

 

Odwołanie posiłku musi być zgłoszone do godz. 8:00 danego dnia:

Telefonicznie nr tel. 699 806 718, mailowo na adres ze11intendent@wp.pl lub na dzienniku do intendentki Pani Doroty Berbeka.

Kwotę za odpisy zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.

 

W razie rezygnacji z obiadów proszę o wypełnienie oświadczenia (oświadczenie rezygnacji z obiadów- załącznik) i przesłanie na maila: ze11intendent@wp.pl lub przekazanie osobiście do sekretariatu szkoły.

Bez tej rezygnacji będą naliczane obiady dla dziecka.

Aktualny jadłospis – informacja w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania: