Informacje o obiadach i jadłospisy

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin płatności za obiady za miesiąc MAJ  2024r.
Opłaty za maj: 15 dni x 8 zł/obiad = 120 zł.
Dnia 14, 15, 16 i 31 maja nie ma zajęć dydaktycznych.
Nowe osoby, które chcą skorzystać z obiadów od następnego miesiąca, przed dokonaniem płatności powinny najpierw poinformować o tym
Intendenta- wypełniając Deklarację korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej – dostępna w załączniku. 

Opłaty za posiłki uiszcza się na konto szkoły:
nr konta 63 1020 5402 0000 0202 0246 6993 
W tytule przelewu wpisujemy: nazwisko, imię i klasę.
Po ukazaniu się wpłaty za dany miesiąc będą wydawane posiłki.

Brak terminowej wpłaty będzie skutkował nieotrzymaniem posiłku w kolejnym miesiącu przez ucznia !!!

Pieniądze wpłacone po terminie (czyli po 20-stym dniu każdego miesiąca)

będą zwracane na Państwa konto bankowe.

Informujemy, że od marca 2024 zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie spoczywa na rodzicu. Nieobecność zgłasza się wyłącznie przez dziennik elektroniczny – zgodnie z regulaminem – do godzimy 8:00 w dniu nieobecności dziecka na obiedzie lub wcześniej.

Kwotę za odpisy zalicza się na poczet płatności kolejnego miesiąca.

W razie rezygnacji z obiadów proszę o wypełnienie oświadczenia (oświadczenie rezygnacji z obiadów- załącznik) i przesłanie na maila: ze11intendent@wp.pl lub przekazanie osobiście do intendentki

Kontakt telefoniczny do pani intendentki 684134318.

 

Aktualny jadłospis – informacja w załączniku.

 

 

Pliki do pobrania: