Rekolekcje szkolne
2023-06-05
Projekt „Warzywa i Owoce są super”
2023-06-15
Pokaż wszystkie

Komunikat biblioteki szkolnej

Termin zwrotu lektur i innych wypożyczonych książek – od 5 do 12 czerwca 2023.

Terminy zwrotu podręczników:

13 czerwca 2023
9:45 – klasa 2b
10:40 – klasa 3a
11:45 – klasa 2a
12:50 – klasa 3b
13:55 – klasa 3c

14 czerwca 2023

9:45 – klasa 5b
10:45 – klasa 5a
11:45 – klasa 6a
12:45 – klasa 6b
13:55 – klasa 7a

15 czerwca 2020
8:50 – klasa 4b
9:45 – klasa 1b
10:40 – klasa 4c
12:50 – klasa 4a
13:55 – klasa 1a

16 czerwca 2023
10:40 – klasa 8b
11:45 – klasa 8a
12:50 – klasa 1c

Po oddających podręczniki uczniów, w wyznaczonej godzinie będzie przychodzić nauczyciel.
Podręczniki proszę zwracać bez plastikowych okładek.

W przypadku spowodowania przez ucznia uszkodzeń uniemożliwiających korzystanie z podręczników,
rodziców ucznia/prawnych opiekunów obowiązuje zakupienie nowego podręcznika według cen na rynku księgarskim.
W przypadku spowodowania przez ucznia uszkodzeń wypożyczonych książek,
rodziców ucznia/prawnych opiekunów obowiązuje odkupienie zniszczonej książki.

Samodzielnie proszę książek nie kupować, decyzję o ewentualnych zakupach zniszczonych książek podejmują nauczycielki biblioteki po obejrzeniu podręczników i innych książek w dniu ich zwrotu.

Uczniowie, którzy nie oddadzą podręczników w wyznaczonym dniu zwrotu,
są zobowiązani do zwrotu najpóźniej do 19 czerwca 2023 (8:30-13:00) po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela przez dziennik elektroniczny.